چاپ و بسته بندی

نمایشگاه چاپ شهر افتاب ۱۴۰۱ چهارمین دوره

نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته شهر افتاب ۱۴۰۱ چهارمین دوره در تاریخ ۸ الی ۱۱ شهریور ماه برگزار می گردد. نمایشگاه چاپ و بسته بندی شهر…