نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه صنایع غذایی گلستان ۱۴۰۱ پنجمین دوره

نمایشگاه صنایع غذایی، فراورده های لبنی و پروتئینی گلستان ۱۴۰۱ پنجمین دوره در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ بهمن ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی گلستان از پربازدید ترین نمایشگاه…