چاپ و بسته بندی

نمایشگاه چاپ شهر افتاب 1401 چهارمین دوره

نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی و صنایع وابسته شهر افتاب 1401 چهارمین دوره در تاریخ 8 الی 11 شهریور ماه برگزار می گردد. نمایشگاه چاپ و بسته بندی شهر…