نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه فرش دستباف تهران 1402 سی امین دوره

نمایشگاه فرش دستباف تهران 1402 سی امین دوره، در تاریخ 1 الی 7 شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه فرش دستباف تهران…