نمایشگاه متالوزی

نمایشگاه متالورژی تبریز 1401نوزدهمین دوره

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز 1401در تاریخ 29خرداد الی 1 تیر برگزار می گردد.