نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی اهواز ۱۴۰۲

نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی اهواز ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۴ الی ۲۷ دی ماه توسط شرکت نمایشگاه بین‌ المللی اهواز در محل دایمی نمایشگاه های اهواز برگزار می گردد….

نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی شیراز ۱۴۰۲

نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی شیراز ۱۴۰۲، در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ مهر ماه همزمان با نمایشگاه بهداشت ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت و نمایشگاه محصولات شیمیایی و پالایشگاهی در…

نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه ایران پلاست تهران ۱۴۰۲ هفدهمین دوره

نمایشگاه ایران پلاست تهران ۱۴۰۲ هفدهمین دوره، در تاریخ ۲۶ الی ۲۹ شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه ایران پلاست تهران شرکت ملی…