نمایشگاه اوراسیا تهران

نمایشگاه اوراسیا تهران ۱۴۰۲ دومین دوره

نمایشگاه اورسیا تهران ۱۴۰۲ دومین دوره، در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آذر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.   برگزارکننده نمایشگاه اختصاصی اوراسیا، مدیریت تجارت…