نمایشگاه ایران سبز

نمایشگاه ایران سبز تهران 1402 پنجمین دوره

نمایشگاه ایران سبز تهران 1402 پنجمین دوره، در تاریخ 7 الی 10 اردیبهشت در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. ایران سبز Iran Green برگزار کننده…