نمایشگاه پروژه قطر 2023 نوزدهمین دوره

نمایشگاه پروژه قطر 2023 نوزدهمین دوره، در تاریخ 8 الی 11 خرداد ماه 1402 معادل تاریخی 29may – 1 june 2023 در محل دایمی نمایشگاه های Doha exhibition برگزار می…