نمایشگاه لوازم تحریر شهرافتاب ۱۴۰۳ نهمین دوره

نمایشگاه لوازم تحریر شهرافتاب ۱۴۰۳ نهمین دوره، در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ خرداد ماه همزمان با نمایشگاه اسباب بازی و بازی های فکری در محل دایمی نمایشگاه بین المللی شهرافتاب…

نمایشگاه مکانیکی شهرافتاب ۱۴۰۲ اولین دوره

نمایشگاه مکانیکی شهرافتاب ۱۴۰۲ اولین دوره، در تاریخ ۲۷ الی ۳۰ دی ماه همزمان با نمایشگاه سفر کمپینگ افرود در محل دایمی نمایشگاه بین المللی شهرافتاب برگزار می گردد.  …

نمایشگاه فرش ماشینی شهرافتاب ۱۴۰۲ دومین دوره

نمایشگاه فرش ماشینی شهرافتاب ۱۴۰۲ دومین دوره، در تاریخ ۲۸ الی ۳۱ شهریور ماه همزمان با دهمین دوره جشنواره نمایشگاه قهوه ایران در محل دایمی نمایشگاه بین المللی شهرافتاب برگزار…