نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان ۱۴۰۲ هفتمین دوره

نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان ۱۴۰۲ هفتمین دوره، در تاریخ ۲ الی ۳ ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار می گردد.   مجری و برگزارکننده نمایشگاه…

نمایشگاه جامع شهری اصفهان ۱۴۰۲ دوازدهمین دوره

نمایشگاه جامع شهری اصفهان ۱۴۰۲ دوازدهمین دوره، در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد.   نمایشگاه جامع شهری اصفهان همزمان با…