نمایشگاه خودرو شیراز ۱۴۰۲ بیستمین دوره

نمایشگاه خودرو شیراز ۱۴۰۲ بیستمین دوره در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ خرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   نمایشگاه خودرو شیراز ۱۴۰۲ بیستمین دوره همزمان…