نمایشگاه صنعت اصفهان ۱۴۰۳ نوزدهمین دوره

نمایشگاه صنعت اصفهان ۱۴۰۳ نوزدهمین دوره،در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه صنعت اصفهان شرکت پیشرو مبتکران چیستا…

نمایشگاه صنعت اصفهان ۱۴۰۲ هجدهمین دوره

نمایشگاه صنعت اصفهان ۱۴۰۲ هجدهمین دوره، در تاریخ ۲۰ الی ۲۳ تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد.   نمایشگاه صنعت اصفهان همزمان با نمایشگاه چوب…