نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه صنعت تهران ۱۴۰۲ بیست و سومین دوره

نمایشگاه صنعت تهران ۱۴۰۲ بیست و سومین دوره، در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.   برگزارکننده نمایشگاه صنعت تهران…