نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه صنایع غذایی گلستان 1401 پنجمین دوره

نمایشگاه صنایع غذایی، فراورده های لبنی و پروتئینی گلستان 1401 پنجمین دوره در تاریخ 11 الی 14 بهمن ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی گلستان از پربازدید ترین نمایشگاه…