نمایشگاه کاغذ و مقوا

نمایشگاه کاغذ مقوا تهران ۱۴۰۳ هفتمین دوره

نمایشگاه کاغذ مقوا تهران ۱۴۰۳ هفتمین دوره، در تاریخ ۹ الی ۱۲ مرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه کاغد مقوا تهران، شرکت آینده…