تصاویر نمایشگاه نمایشگاه کاغذ مقوا تهران

نمایشگاه کاغذ مقوا سلولزی تهران ۱۴۰۱ پنجمین دوره

نمایشگاه کاغذ و مقوا تهران ۱۴۰۲ ششمین دوره نمایشگاه بین المللی کاغذ مقوا فراورده های سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران ۱۴۰۱ پنجمین دوره، در تاریخ ۲ الی ۵ مرداد…