نمایشگاه کشاورزی قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه کشاورزی قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۹ الی ۱۲ ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه کشاورزی قزوین شرکت پیام نگاران فاطر…

نمایشگاه کالای ساخت ایرانی قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه کالای ساخت ایرانی قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۴ الی ۲۸ شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه کالای ساخت ایرانی قزوین…