نمایشگاه کالای ساخت ایرانی قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه کالای ساخت ایرانی قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۴ الی ۲۸ شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه کالای ساخت ایرانی قزوین…