نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف کردستان ۱۴۰۲،  در تاریخ ۵ الی ۱۱ اسفند ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه فرش و تابلو…

نمایشگاه گل و گیاه گلخانه کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه گل و گیاه گلخانه کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۱ الی ۶ بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه گل و گیاه گلخانه…

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۶ الی ۱۰ آذر ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی…

نمایشگاه لوازم خانگی تجهیزات اشپزخانه کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه لوازم خانگی تجهیزات اشپزخانه کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۱۵ الی ۱۹ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه لوازم خانگی تجهیزات اشپزخانه…