نمایشگاه صنعت ساختمان کردستان ۱۴۰۳ نوزدهمین دوره

نمایشگاه صنعت ساختمان کردستان ۱۴۰۳ نوزدهمین دوره،در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه صنعت ساختمان کردستان شرکت…

نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف کردستان ۱۴۰۲،  در تاریخ ۵ الی ۱۱ اسفند ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه فرش و تابلو…

نمایشگاه صنعت ساختمان در و پنجره کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه صنعت ساختمان در و پنجره کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۴ الی ۲۷ بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه صنعت ساختمان در…

نمایشگاه گل و گیاه گلخانه کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه گل و گیاه گلخانه کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۱ الی ۶ بهمن ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه گل و گیاه گلخانه…

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۶ الی ۱۰ آذر ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی…

نمایشگاه لوازم خانگی تجهیزات اشپزخانه کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه لوازم خانگی تجهیزات اشپزخانه کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۱۵ الی ۱۹ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه لوازم خانگی تجهیزات اشپزخانه…

نمایشگاه غذا و شیرینی و شکلات کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه غذا و شیرینی و شکلات کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۳۰ مهر ماه الی ۵ ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه غذا…

نمایشگاه کتاب رسانه نشریات کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه کتاب رسانه نشریات کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۸ الی ۱۴ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه کتاب رسانه نشریات کردستان هنوز…