نمایشگاه نساجی تهران

نمایشگاه نساجی تهران 1401 بیست و هشتمین دوره

نمایشگاه نساجی تهران 1402: کلیک کنید نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1401 بیست و هشتمین دوره، از 29 مهر الی 2 آبان برگزار می گردد. نمایشگاه ماشین آلات نساجی ایرانتکس…