نمایشگاه ایران سبز

نمایشگاه ایران سبز تهران ۱۴۰۲ پنجمین دوره

نمایشگاه ایران سبز تهران ۱۴۰۲ پنجمین دوره، در تاریخ ۷ الی ۱۰ اردیبهشت در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. ایران سبز Iran Green برگزار کننده…