نمایشگاه سنگ مشهد ۱۴۰۲ دومین دوره

نمایشگاه سنگ مشهد ۱۴۰۲ دومین دوره، در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ تیر ماه از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.   برگزار کننده…