نمایشگا ههای داخلی و خارجی

نمایشگاه ارگانو فود مشهد 1401 چهارمین دوره

  نمایشگاه ارگانو فود مشهد 1401 چهارمین دوره در تاریخ 4 الی 7 اسفند ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد. نمایشگاه ارگانو فود مشهد ارایه دهنده…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه صنایع غذایی گلستان 1401 پنجمین دوره

نمایشگاه صنایع غذایی، فراورده های لبنی و پروتئینی گلستان 1401 پنجمین دوره در تاریخ 11 الی 14 بهمن ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی گلستان از پربازدید ترین نمایشگاه…

نمایشگاه آرد و نان

نمایشگاه آرد و نان تهران 1401 چهاردهمین دوره

نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان تهران 1401 چهاردهمین دوره، در تاریخ 21 الی 24 شهریور برگزار می گردد. نمایشگاه آرد و نان تهران IBEX از نمایشگاه های…