نمایشگاه کف پوش و موکت تهران

نمایشگاه صنایع دستی تهران ۱۴۰۳ سی و هفتمین دوره

نمایشگاه صنایع دستی تهران ۱۴۰۳ سی و هفتمین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه صنایع دستی تهران،…

نمایشگاه نانو تهران

نمایشگاه فناوری نانو تهران ۱۴۰۳ پانزدهمین دوره

نمایشگاه فناوری نانو تهران ۱۴۰۳ پانزدهمین دوره، در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه فناوری نانو تهران، موسسه توسعه…

نمایشگاه کف پوش و موکت تهران

نمایشگاه صنعت تهران ۱۴۰۳ بیست و چهارمین دوره

نمایشگاه صنعت تهران ۱۴۰۳ بیست و چهارمین دوره، در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه صنعت تهران، شرکت سهامی…

نمایشگاه ابزارآلات صنعتی تهران

نمایشگاه ابزارآلات صنعتی تهران ۱۴۰۳ سومین دوره

نمایشگاه ابزارآلات صنعتی تهران ۱۴۰۳ سومین دوره، در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه ابزارآلات صنعتی تهران، شرکت فرجاد…