نمایشگاه مادر و کودک مشهد ۱۴۰۲ پنجمین دوره

نمایشگاه مادر و کودک مشهد ۱۴۰۲ پنجمین دوره، در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ اذر ماه همزمان با نمایشگاه ورزش و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در محل دایمی نمایشگاه های…

نمایشگاه فرش دستباف مشهد ۱۴۰۲ چهارمین دوره

نمایشگاه فرش دستباف مشهد ۱۴۰۲ چهارمین دوره، در تاریخ ۹ الی ۱۲ اذر ماه همزمان با نمایشگاه طلا و جواهر مشهد در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد….

نمایشگاه طلا و جواهر مشهد ۱۴۰۲هشتمین دوره

نمایشگاه طلا و جواهر مشهد ۱۴۰۲هشتمین دوره، در تاریخ ۹ الی ۱۲ اذر ماه همزمان با نمایشگاه فرش دستباف مشهد در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.  …

نمایشگاه پزشکی دندانپزشکی مشهد ۱۴۰۲ هجدهمین دوره

نمایشگاه پزشکی دندانپزشکی مشهد ۱۴۰۲ هجدهمین دوره، در تاریخ ۱۷ الی ۲۰ ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.     برگزار کننده نمایشگاه پزشکی دندانپزشکی مشهد…

نمایشگاه کامپیوتر و شهر هوشمند مشهد ۱۴۰۲

نمایشگاه کامپیوتر بیست و سومین دوره و شهر هوشمند دهمین دوره مشهد ۱۴۰۲، در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.  …

نمایشگاه خانه مدرن مشهد ۱۴۰۲ ششمین دوره

نمایشگاه خانه مدرن مشهد ۱۴۰۲ ششمین دوره، در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.   نمایشگاه خانه مدرن مشهد همزمان با…