نمایشگاه های رنگ و رزین

نمایشگاه لاستیک پلاستیک رنگ و رزین مشهد ۱۴۰۳

نمایشگاه لاستیک پلاستیک رنگ و رزین مشهد ۱۴۰۳، در تاریخ ۹ الی ۱۲ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه لاستیک پلاستیک…

نمایشگاه صنایع دستی تهران

نمایشگاه صنعت تهران ۱۴۰۳ بیست و چهارمین دوره

نمایشگاه صنعت تهران ۱۴۰۳ بیست و چهارمین دوره، در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه صنعت تهران، شرکت سهامی…

نمایشگاه صنایع دستی تهران

نمایشگاه ایران پلاست تهران ۱۴۰۳ هجدهمین دوره

نمایشگاه ایران پلاست تهران ۱۴۰۳ هجدهمین دوره، در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه ایران پلاست تهران، شرکت راهکار…

midex

نمایشگاه میدکس تهران ۱۴۰۲ چهاردهمین دوره

نمایشگاه میدکس تهران ۱۴۰۲ چهاردهمین دوره، در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ دی در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نماشگاه میدکس تهران شرکت نمانگر است. تلفن…

نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه ایران کمیکال تهران ۱۴۰۲ اولین دوره

نمایشگاه ایران کمیکال تهران ۱۴۰۲ اولین دوره، در تاریخ ۲ الی ۵ دی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه ایران کمیکال اتاق…