تقویم نمایشگاه

در بخش تقویم نمایشگاه، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در ایران و جهان برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
نمایشگاه جامع شهری اصفهان

نمایشگاه جامع شهری اصفهان 1402 دوازدهمین دوره

نمایشگاه جامع شهری اصفهان 1402 دوازدهمین دوره، در تاریخ 10 الی 13 مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد. نمایشگاه جامع شهری اصفهان همزمان با نمایشگاه…

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه نساجی تهران 1402 بیست و نهمین دوره

نمایشگاه نساجی تهران 1402 بیست و نهمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 مهرماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه نساجی تهران شرکت…

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه پوشاک تهران 1402 یازدهمین دوره

نمایشگاه پوشاک تهران 1402 یازدهمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 مهر در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه پوشاک تهران شرکت سامع پاد نوین است….

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران 1402 دهمین دوره

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران 1402 دهمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 مهر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه کیف کفش چرم…

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه صنعت برق تهران 1402 بیست و سومین دوره

نمایشگاه صنعت برق تهران 1402 بیست و سومین دوره، در تاریخ 3 الی 6 آبان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی  تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه صنعت برق…

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه مبلمان اصفهان 1402 دهمین دوره

نمایشگاه مبلمان اصفهان 1402 دهمین دوره، درتاریخ 7 الی 11 تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد. نمایشگاه مبلمان اصفهان محصولات و خدمات از قبیل مبلمان…

نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان

نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان 1402 نوزدهمین دوره

نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان 1402 نوزدهمین دوره، در تاریخ 31 خرداد الی 3 تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان…