نمایشگاه دام و طیور و ابزیان

نمایشگاه اگروپک عراق

نمایشگاه اگروپک عراق 2023 ششمین دوره

نمایشگاه اگروپک عراق 2023، در تاریخ 28 الی 30 شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های عراق اربیل برگزار می گردد. نمایشگاه اگروپک عراق محصولات و خدمات مواد غذایی ، چاپ…

صنعتی ازبکستان

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023، در دهه دوم تیر ماه 1402 در محل دایمی نمایشگاه های تاشکند ازبکستان برگزار می گردد. در نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023 خدمات صنعت ساختمان،…

نمایشگاه دام و طیور شیراز 1402 هفدهمین دوره

نمایشگاه دام و طیور شیراز 1402 هفدهمین دوره در تاریخ 27 الی 30 اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   نمایشگاه دام و طیور شیراز…