نمایشگاه های ساختمان

نمایشگاه جامع شهری اصفهان

نمایشگاه جامع شهری اصفهان 1402 دوازدهمین دوره

نمایشگاه جامع شهری اصفهان 1402 دوازدهمین دوره، در تاریخ 10 الی 13 مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد. نمایشگاه جامع شهری اصفهان همزمان با نمایشگاه…

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه شیشه تهران 1402 ششمین دوره

نمایشگاه شیشه تهران 1402 ششمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 تیر در محل دایمی نمایشگاه تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه شیشه تهران، شرکت آوای موفق ایرانیان است. سایت…

صنعتی ازبکستان

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023، در دهه دوم تیر ماه 1402 در محل دایمی نمایشگاه های تاشکند ازبکستان برگزار می گردد. در نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023 خدمات صنعت ساختمان،…

نمایشگاه ساختمان دبی

نمایشگاه ساختمان Big5 دبی 2023

نمایشگاه ساختمان Big5 دبی 2023 در تاریخ 3 الی 7 دسامبر 2023 معادل 13 الی 16 آذر 1402 در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار می گردد. در نمایشگاه Big5 محصولات…