نمایشگاه های مواد غذایی

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه آرد و نان تهران 1402 پانزدهمین دوره

نمایشگاه آرد و نان تهران 1402 پانزدهمین دوره، در تاریخ 16 الی 19 شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه آرد و نان…

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1402 دهمین دوره

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1402 دهمین دوره، در تاریخ 16 الی 19 شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران…

نمایشگاه اگروپک عراق

نمایشگاه اگروپک عراق 2023 ششمین دوره

نمایشگاه اگروپک عراق 2023، در تاریخ 28 الی 30 شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های عراق اربیل برگزار می گردد. نمایشگاه اگروپک عراق محصولات و خدمات مواد غذایی ، چاپ…

صنعتی ازبکستان

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023، در دهه دوم تیر ماه 1402 در محل دایمی نمایشگاه های تاشکند ازبکستان برگزار می گردد. در نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023 خدمات صنعت ساختمان،…

نمایشگاه آگروفود تهران 1402 سی امین دوره

نمایشگاه آگروفود تهران 1402 سی امین دوره، در تاریخ 26 الی 29 خرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.   مجری و برگزارکننده نمایشگاه اگروفود تهران…

نمایشگاه مواد غذایی و چاپ استانبول 2023

نمایشگاه مواد غذایی و چاپ استانبول 2023، در تاریخ 21 الی 23 تیر ماه 1402 معادل 12 – 14 july  در محل دایمی نمایشگاه های istanbul expo center برگزار می…