نمایشگاه های پزشکی

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران 1402 پنجمین دوره

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران 1402 پنجمین دوره، در تاریخ 22 الی 25 مرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران…

صنعتی ازبکستان

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023، در دهه دوم تیر ماه 1402 در محل دایمی نمایشگاه های تاشکند ازبکستان برگزار می گردد. در نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023 خدمات صنعت ساختمان،…