نمایشگاه های کتاب

نمایشگاه کاغذ و مقوا

نمایشگاه کاغذ مقوا تهران ۱۴۰۳ هفتمین دوره

نمایشگاه کاغذ مقوا تهران ۱۴۰۳ هفتمین دوره، در تاریخ ۹ الی ۱۲ مرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه کاغد مقوا تهران، شرکت آینده…

نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۳ سی و پنجمین دوره

نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۳ سی و پنجمین دوره، در تاریخ ۱۹ الی ۲۹ اردیبهشت در محل مصلی امام خمینی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه کتاب تهران، خانه کتاب و…

نمایشگاه کتاب اردبیل ۱۴۰۲

نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل ۱۴۰۲، در تاریخ ۴ الی ۸ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های اردبیل برگزار می گردد.   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های…

نمایشگاه کتاب رسانه نشریات کردستان ۱۴۰۲

نمایشگاه کتاب رسانه نشریات کردستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۸ الی ۱۴ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های کردستان برگزار میگردد.   برگزار کننده نمایشگاه کتاب رسانه نشریات کردستان هنوز…

نمایشگاه کتاب تبریز ۱۴۰۲ هیجدهمین دوره

نمایشگاه کتاب تبریز ۱۴۰۲ هیجدهمین دوره، در تاریخ ۱۲ الی ۱۶ مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های تبریز برگزار می گردد.   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن…

نمایشگاه اموزش شیراز ۱۴۰۲ چهارمین دوره

نمایشگاه اموزش شیراز ۱۴۰۲ چهارمین دوره، در تاریخ، ۲۹ خرداد الی ۲ تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   نمایشگاه اموزش شیراز ، نمایشگاه بازی…

book fair

نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۲ سی و چهارمین دوره

نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۲ سی و چهارمین دوره، در تاریخ ۲۰ الی ۳۰ اردیبهشت در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود. برگزار کننده نمایشگاه کتاب تهران خانه کتاب و…