نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه نساجی تهران 1402 بیست و نهمین دوره

نمایشگاه نساجی تهران 1402 بیست و نهمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 مهرماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه نساجی تهران شرکت…

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه پوشاک تهران 1402 یازدهمین دوره

نمایشگاه پوشاک تهران 1402 یازدهمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 مهر در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه پوشاک تهران شرکت سامع پاد نوین است….

نمایشگاه ایمن و آتش نشانی تهران

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران 1402 دهمین دوره

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران 1402 دهمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 مهر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه کیف کفش چرم…

نمایشگاه چرم شیراز 1402 دومین دوره

نمایشگاه چرم شیراز 1402 دومین دوره، در تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد.   مجری و برگزار کننده نمایشگاه چرم شیراز…

نمایشگاه پوشاک اصفهان 1402 پانزدهمین دوره

نمایشگاه پوشاک اصفهان 1402 پانزدهمین دوره، در تاریخ 4 الی 7 خرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه پوشاک اصفهان شرکت روشا رخداد…