نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه مد و لباس لرستان ۱۴۰۲

نمایشگاه مد و لباس لرستان ۱۴۰۲، در تاریخ ۲ الی ۶ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه بین المللی لرستان برگزار می گردد.   همزمان با نمایشگاه مد و لباس…

نمایشگاه کیف و کفش چرم شیراز ۱۴۰۲

نمایشگاه کیف و کفش چرم شیراز ۱۴۰۲، در تاریخ ۲۰ الی ۲۳ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز توسط نشریه اقتصادی کاریران برگزار می گردد   همزمان با…

نمایشگاه پوشاک و نساجی شیراز ۱۴۰۲

نمایشگاه پوشاک و نساجی شیراز ۱۴۰۲، در تاریخ ۶ الی ۱۰ دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های شیراز برگزار می گردد و برگزار کننده نمایشگاه مذکور شرکت تعاونی نمایشگاه…

نمایشگاه کیف و کفش همدان ۱۴۰۲

نمایشگاه کیف و کفش همدان ۱۴۰۲، در تاریخ ۱۷ الی ۲۰ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های همدان برگزار می گردد.   جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن…

نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه نساجی تهران ۱۴۰۲ بیست و نهمین دوره

نمایشگاه نساجی تهران ۱۴۰۲ بیست و نهمین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهرماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه نساجی تهران شرکت…

نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه پوشاک تهران ۱۴۰۲ یازدهمین دوره

نمایشگاه پوشاک تهران ۱۴۰۲ یازدهمین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهر در محل دایمی نمایشگاه های تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه پوشاک تهران شرکت سامع پاد نوین است….

نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران ۱۴۰۲ دهمین دوره

نمایشگاه کیف کفش چرم تهران ۱۴۰۲ دهمین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ مهر در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه کیف کفش چرم…