نمایشگاه کشاورزی، گلخانه، گل و گیاه

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران

نمایشگاه آرد و نان تهران 1402 پانزدهمین دوره

نمایشگاه آرد و نان تهران 1402 پانزدهمین دوره، در تاریخ 16 الی 19 شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه آرد و نان…

نمایشگاه لیزر و فوتونیک تهران

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1402 دهمین دوره

نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران 1402 دهمین دوره، در تاریخ 16 الی 19 شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه نوشیدنی چای قهوه تهران…

نمایشگاه اگروپک عراق

نمایشگاه اگروپک عراق 2023 ششمین دوره

نمایشگاه اگروپک عراق 2023، در تاریخ 28 الی 30 شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های عراق اربیل برگزار می گردد. نمایشگاه اگروپک عراق محصولات و خدمات مواد غذایی ، چاپ…

صنعتی ازبکستان

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023، در دهه دوم تیر ماه 1402 در محل دایمی نمایشگاه های تاشکند ازبکستان برگزار می گردد. در نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023 خدمات صنعت ساختمان،…

ifarm

نمایشگاه آیفارم تهران 1402 ششمین دوره

نمایشگاه آیفارم تهران 1402 ششمین دوره، در تاریخ 25 الی 28 مهر در محل نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار می گردد. مجری و برگزارکننده نمایشگاه ایفارم تهران شرکت برساز رویداد…

نمایشگاه گل و گیاه مشهد 1402 بیستمین دوره

نمایشگاه گل و گیاه مشهد 1402 بیستمین دوره، در تاریخ 20 الی 24 اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های مشهد برگزار می گردد.   مجری و کارگزار نمایشگاه گل…

نمایشگاه آگروفود تهران 1402 سی امین دوره

نمایشگاه آگروفود تهران 1402 سی امین دوره، در تاریخ 26 الی 29 خرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.   مجری و برگزارکننده نمایشگاه اگروفود تهران…

نمایشگاه آیفارم اصفهان 1402 دهمین دوره

نمایشگاه آیفارم، گلخانه و ادوات باغبانی اصفهان 1402 دهمین دوره، در تاریخ 27 الی 30 اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه آیفارم…

نمایشگاه ایران سبز

نمایشگاه ایران سبز تهران 1402 پنجمین دوره

نمایشگاه ایران سبز تهران 1402 پنجمین دوره، در تاریخ 7 الی 10 اردیبهشت در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. ایران سبز Iran Green برگزار کننده…