نمایشگاه های گلستان

در بخش نمایشگاه های گلستان، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در استان گلستان برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.

نمایشگاه بهاره گلستان 1401 چهاردهمین دوره

نمایشگاه فروش و عرضه مستقیم کالا گلستان 1401 چهاردهمین دوره در تاریخ 11 الی 15 اسفند ماه برگزار می گردد. نمایشگاه بهاره گلستان از پرمخاطب ترین همایش های برگزار شده…

نمایشگاه پوشاک

همایش فناوری ساختمان و انرژی گلستان 1401

همایش مهندسی فناوری های نوین ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی گلستان 1401 در تاریخ 3 الی 5 اسفند ماه برگزار می گردد. همایش فناوری های ساختمان و بهینه سازی…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه چاپ تبلیغات گلستان 1401 چهارمین دوره

نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبلیغات و بازاریابی گلستان 1401 چهارمین دوره در تاریخ 11 الی 14 بهمن ماه برگزار می گردد. نمایشگاه چاپ و بسته بندی، تبلیغات و بازاریابی…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه ارایشی بهداشتی گلستان 1401 پنجمین دوره

نمایشگاه ارایشی بهداشتی و سلولزی، شوینده و پاك کننده گلستان 1401 پنجمین دوره در تاریخ 11 الی 14 بهمن برگزار می گردد. نمایشگاه ارایشی بهداشتی گلستان از پربازدید ترین نمایشگاه…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه صنایع غذایی گلستان 1401 پنجمین دوره

نمایشگاه صنایع غذایی، فراورده های لبنی و پروتئینی گلستان 1401 پنجمین دوره در تاریخ 11 الی 14 بهمن ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنایع غذایی گلستان از پربازدید ترین نمایشگاه…