نمایشگاه های شهر آفتاب

در بخش نمایشگاه های شهر آفتاب، لیست نمایشگاه هایی که در زمینه و حوزه های مختلف در محل نمایشگاهی شهرآفتاب تهران برگزار می شود، اطلاع رسانی می شود.
ifarm

نمایشگاه آیفارم تهران 1402 ششمین دوره

نمایشگاه آیفارم تهران 1402 ششمین دوره، در تاریخ 25 الی 28 مهر در محل نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار می گردد. مجری و برگزارکننده نمایشگاه ایفارم تهران شرکت برساز رویداد…