صنعتی ازبکستان

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023

نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023، در دهه دوم تیر ماه 1402 در محل دایمی نمایشگاه های تاشکند ازبکستان برگزار می گردد. در نمایشگاه بازرگانی صنعتی ازبکستان 2023 خدمات صنعت ساختمان،…

نمایشگاه آیفارم اصفهان 1402 دهمین دوره

نمایشگاه آیفارم، گلخانه و ادوات باغبانی اصفهان 1402 دهمین دوره، در تاریخ 27 الی 30 اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد. برگزار کننده نمایشگاه آیفارم…

Tehran Agricultural Exhibition

نمایشگاه کشاورزی تهران 1401 هفتمین دوره

نمایشگاه کشاورزی،نهاده ها سیستم های نوین ابیاری کشت های گلخانه ای تهران 1401 هفتمین دوره در تاریخ 19 الی 22 دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران…

نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه گل و گیاه کیش 1401 اولین دوره

نمایشگاه گل و گیاه کیش 1401 اولین دوره در تاریخ 20 الی 27 دی ماه برگزار می گردد. نمایشگاه گل و گیاه کیش با حضور شرکت های معتبر در زمینه…

کشاورزی گلستان

نمایشگاه کشاورزی گلستان 1401 هجدهمین دوره

نمایشگاه کشاورزی، ماشین الات کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گلستان 1401 هجدهمین دوره در تاریخ 12 الی 15 مهر ماه برگزار می گردد.