نمایشگاه صنایع دستی تهران

نمایشگاه صنایع دستی تهران ۱۴۰۳ سی و هفتمین دوره

نمایشگاه صنایع دستی تهران ۱۴۰۳ سی و هفتمین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه صنایع دستی تهران،…

نمایشگاه نانو تهران

نمایشگاه فناوری نانو تهران ۱۴۰۳ پانزدهمین دوره

نمایشگاه فناوری نانو تهران ۱۴۰۳ پانزدهمین دوره، در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه فناوری نانو تهران، موسسه توسعه…

نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و دندانپزشکی قزوین ۱۴۰۲،در تاریخ ۱۶ الی ۱۹ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه تجهیزات پزشکی و…

نمایشگاه خدمات شهری قزوین ۱۴۰۲

نمایشگاه خدمات شهری قزوین ۱۴۰۲، در تاریخ ۹ الی ۱۲ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه خدمات شهری قزوین شرکت نمایشگاه جلوه…

نمایشگاه برق قزوین ۱۴۰۳

نمایشگاه برق قزوین ۱۴۰۳، در تاریخ ۱ الی ۵ مرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه برق قزوین شرکت اندیشگران باران خیام می…

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات قزوین ۱۴۰۳

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات قزوین ۱۴۰۳، در تاریخ ۱۸ الی ۲۲ تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه مبلمان قزوین شرکت نمایشگاه های…

نمایشگاه مبلمان قزوین ۱۴۰۳ بیست و دومین دوره

نمایشگاه مبلمان قزوین ۱۴۰۳ بیست و دومین دوره، در تاریخ ۱۱ الی ۱۵ تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه های قزوین برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه مبلمان قزوین شرکت…

نمایشگاه چرم تبریز ۱۴۰۳ نهمین دوره

نمایشگاه چرم تبریز ۱۴۰۳ نهمین دوره، در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ مرداد ماه همزمان با نمایشگاه صنعت کیف و کفش تبریز برگزار می گردد.   جهت کسب اطلاعات بیشتر با…