نمایشگاه آموزش تهران

نمایشگاه صنعت برق تهران ۱۴۰۲ بیست و سومین دوره

نمایشگاه صنعت برق تهران ۱۴۰۲ بیست و سومین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ آبان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی  تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه صنعت برق…

نمایشگاه مبلمان اصفهان ۱۴۰۲ دهمین دوره

نمایشگاه مبلمان اصفهان ۱۴۰۲ دهمین دوره، در تاریخ ۷ الی ۱۱ تیر ماه در محل دایمی نمایشگاه های اصفهان برگزار می گردد.   نمایشگاه مبلمان اصفهان محصولات و خدمات از…

نمایشگاه فرش دستباف تهران ۱۴۰۲ سی امین دوره

نمایشگاه فرش دستباف تهران ۱۴۰۲ سی امین دوره، در تاریخ ۱ الی ۷ شهریور در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.   برگزار کننده نمایشگاه فرش دستباف…

نمایشگاه قطعات خودرو تهران ۱۴۰۲ هجدهمین دوره

نمایشگاه قطعات خودرو تهران ۱۴۰۲ هجدهمین دوره، در تاریخ ۲۲ الی ۲۵ مرداد در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه قطعات خودرو تهران شرکت بازرگانی…

نمایشگاه لوازم خانگیتهران

نمایشگاه شیشه تهران ۱۴۰۲ ششمین دوره

نمایشگاه شیشه تهران ۱۴۰۲ ششمین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ تیر در محل دایمی نمایشگاه تهران برگزار می گردد. برگزارکننده نمایشگاه شیشه تهران، شرکت آوای موفق ایرانیان است. سایت…

ifarm

نمایشگاه آیفارم تهران ۱۴۰۲ ششمین دوره

نمایشگاه آیفارم تهران ۱۴۰۲ ششمین دوره، در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مهر در محل نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار می گردد. مجری و برگزارکننده نمایشگاه ایفارم تهران شرکت برساز رویداد…

نمایشگاه لوازم خانگیتهران

نمایشگاه در و پنجره تهران ۱۴۰۲ پانزدهمین دوره

نمایشگاه در و پنجره تهران ۱۴۰۲ پانزدهمین دوره، در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ تیر در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.   مجری و برگزارکننده نمایشگاه در…