صنعت اهواز

نمایشگاه صنعت اهواز 1401

نمایشگاه صنعت اهواز 1401 در تاریخ 24 الی 27 ابان ماه در محل دایمی نمایشگاه های اهواز برگزار می گردد.