نمایشگاه پوشاک

نمایشگاه HSE کرمان 1401 دومین دوره

نمایشگاه امداد و نجات اتش نشانی HSE کرمان 1401 دومین دوره در تاریخ 1 الی 4 شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های کرمان برگزار می گردد.

نماشگاه پوشاک تهران

نمایشگاه پوشاک تهران 1401 دهمین دوره

نمایشگاه پوشاک تهران 1402 : کلیک کنید نمایشگاه بین المللی پوشاک تهران 1401 دهمین دوره، در تاریخ 29 مهر الی 2 آبان برگزار می گردد. نمایشگاه پوشاک تهران، ایران مد…

نمایشگاه نساجی تهران

نمایشگاه نساجی تهران 1401 بیست و هشتمین دوره

نمایشگاه نساجی تهران 1402: کلیک کنید نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1401 بیست و هشتمین دوره، از 29 مهر الی 2 آبان برگزار می گردد. نمایشگاه ماشین آلات نساجی ایرانتکس…

نمایشگاه صنعت تهران

نمایشگاه صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره

نمایشگاه صنعت تهران 1401 بیست و دومین دوره، در تاریخ 9 الی 12 مهر برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت تهران از گسترده ترین رویداد های صنعتی و بازرگانی کشور می…