صنعت ساختمان ارومیه

نمایشگاه تاسیسات ارومیه1401 سیزدهمین دوره

نمایشگاه تاسیسات ارومیه 1401 سیزدهمین دوره در تاریخ 6 الی 9 مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های ارومیه برگزار می گردد. نمایشگاه تاسیسات ارومیه1401 همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان…

صنعت چوب

نمایشگاه صنعت چوب شهر افتاب 1401 اولین دوره

نمایشگاه صنعت چوب و صنایع وابسته شهر افتاب 1401 اولین دوره در تاریخ 24 الی 27 مرداد ماه برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت چوب و صنایع وابسته شهر افتاب با…