نمایشگاه اگروپک عراق

نمایشگاه اگروپک عراق 2023 ششمین دوره

نمایشگاه اگروپک عراق 2023، در تاریخ 28 الی 30 شهریور ماه در محل دایمی نمایشگاه های عراق اربیل برگزار می گردد. نمایشگاه اگروپک عراق محصولات و خدمات مواد غذایی ، چاپ…

کشاورزی گلستان

نمایشگاه کشاورزی گلستان 1401 هجدهمین دوره

نمایشگاه کشاورزی، ماشین الات کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته گلستان 1401 هجدهمین دوره در تاریخ 12 الی 15 مهر ماه برگزار می گردد.